Næss,R.(2019): Spinozas teologiske og politiske skrifter. Vidarforlaget (under publisering)

Næss, R. (2015). A Genocidal Era and its Aftermath. Notes on the Question of the Armenian Genocide. Gomidas

Næss, R. (2008): Den sære smaken av virkelighet. En naiv nordmanns møte med tyrkere i Tyrkia og Norge. Pertinax (privat publisering)

 Næss, R.(2004): Etterundersøkelse  av deltakere i jobbsøkerprogram 1999-2000 ved aetat intro (IFF) for personer med minoritetsbakgerunn. Pertinax

 Næss,R. (2001) Baruch de Spinoza: Etikk. Oversettelse og innledning ved Ragnar Hertzberg Næss. Pax

Næss, R.(2001): Minoriteters kulturelle og religiøse behov på arbeidsplassen. Om bruk av hodeplagg, bønn i arbeidstiden, hjemreiser, egne klær, egen mat, fri på nasjonale og religiøse helligdager, og fri for deltakelse i religiøse aktiviteter. Pertinax

 

Næss, R.(2000): Prosjekt “innvandrere i renholdsarbeid”. Sluttrapport. Utvidetr versjon. Pertinax

 

Næss, R.(1999): Potensielle jobbskiftere. Intervjuer av renholdere med innvandrerbakgrunn. Pertinax

 

Næss, R.(1999): “Flerkulturelle Ullevål. Kommunikasjonstrening og arbeidsnorsk». Pertinax

 

Næss, R.(1998):Hvor viktig er det å beherske norsk i arbeidslivet. i Ribert, K og Ellen Røst: Arbeidsnorsk. Almater.

 

Næss, R. (1998): Ledelse av flerkulturelt arbeidsmiljø. Evaluering av et prosjekt i fiskeindustrien

 

Næss, R og Kjell Ribert (1997): Arbeidsrettet norsk. Pertinax

 

Næss, R.(1997): Innvandrere som ledere og ansatte på alders- og sykehjem. Oslo Kommune. Bydel Grünerløkka-Sofienberg

 

Næss, R.(1997): Flerkulturelle Ullevål. 67 nasjonaliteter på en arbeidsplass. Pertinax og Oslo Kommune, Ullevål Sykehus.

 

Næss, R. (1997) “Ren og hvit eller Saddam Husein? Diskriminering av innvandrere med innvandrerbakgrunn, i i Brox (ed): “De liker oss ikke”. Tano Aschehoug.

 

Næss, R. med Ribert, K. og Salvesen, E. (1997):Likeverd og kommunikasjon på flerkultuirelle arbeidsplasser. En “kokebok” for arbeidsgivere, tillitsvalgte og arbeidsledere. Pertinax

 

Næss, R.(1995): Menneskelig svikt. Ulykkesforebyggende arbeid. AOF

 

Næss, R. (1995): “Fremmedspråklige ansatte i renholdsbransjen”, Stiftelsen “Ren Utvikling” og Pertinax

 

Næss,R.(1995): Innvandrere på norske arbeidsplasser. AFI

 

Næss, R.(1995):Kurdere, solidaritet og orientalisme. Materialisten 1-95

 

Næss,R. (1993): Arbeidsplassen som forum for læring. Utlendingsdirektoratet

 

Næss, R.(1993): Språk og arbeid. Arbeidsforskningsinstituttet

 

Næss, R (1993): Organization developlment project in S.Petersburg in 1991-93. The various shapes of action., in Kauppinen and Lahtonen (eds): National Action research programmes in 1990’s. Active society with Action Research Conference 25-27 August, 1993, Helsinki, Finland. Labour Policy studies 86

 

 

Næss, R.(1990): Kopling av norskopplæring og arbeidsmarkedstiltak. AFI

 

Næss, R.(1990): Omstoilling og sosial integrasjon i næringsmiddelindustrien. En forundersøkelse. AFI

 

Næss, R.(1989) sammen med Araldsen, H. og Maira, G: Det norske flyktningemottaket 1982-88. Kommunenes Sentralforbund

 

 

Næss, R.(1989):Sekterisme og moralisme. Invandrare & Minoriteter. Scandinavian Moigration and Ethnic Minority Review

 

Næss, R.(1989): Flyktninger som ressurs. Kommunenes sentralforbund. Rapport nr. R-5/89

 

Næss, R.(1988): Med fotfeste i Norge. Om “Introduksjonsprogram for fremmedspråklige". Arbeidsforskningsinstituttet.

 

Næss, R.(1988): “Being an Alevi Muslim in South-West Anatolia, in Gerholm and Lithman (eds): The Islamic Presence in Western Europe. Mansell

 

 

Næss, R. (1986): Institusjonell rasisme i Norge. AFI. Notat 37/86

 

 

Næss, R.(1982): Collaboration Research: Action Research in collaboration wuith the Turkish Workers Union, in Guha, Næss and Ananthakrishnan (eds): “Institute for Alternative Development Research, Oslo Norway

 

Næss, R.(1976): 68 organiserte utlendinger i Hotell- og Restaurantnæringen. AFI 1976

 

Næss, R  med Aksnes, (1975): Styre og bedriftsforsamling. Arbeidsrapport nr. 2. Intervjuer med NALF-organiseretes representanter